Licencja dla szkół

„5” najważniejszych korzyści  wynikających z przystąpienia do programu szkoły z licencją PZKite:
1. Szkoła otrzymuje możliwość zniżki na pakiet ubezpieczeniowy OC i NNW .
( Zakres ubezpieczeń dla właścicieli szkół z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – OC przedsiębiorcy, OC instruktorów, NNW kursanta. )
2. Szkoła PZKite oraz jej instruktorzy otrzymują prawo do wystawiania karty kitebordera – wg zapisu o ogólnych zasadach wydawania Kart Kitebordera. Załącznik „F”
3. Każda szkoła po otrzymaniu licencji otrzyma wpis na stronie internetowej PZKite, na listą rekomendowanych szkół.
4. Szkoła PZKite może samodzielnie organizować kursy instruktorskie wg. wytycznych komisji szkolenia. Załącznik „B”
5. Szkoła PZKite może samodzielnie organizować kursy na pomocników instruktorów wg. wytycznych komisji szkolenia. Załącznik „E”

Ponadto szkoła otrzymuje :

 1. Zestaw materiałów dydaktycznych; Podręcznik – manual PZkite, plakat z prawem drogi KSPD, plakat niezbędnik PZKite.
 2. Materiały promocyjne flagi PZKITE, t-shirty – westy – opcja dedykowanych koszulek.
 3. Pakiet szkoleniowy – dla kursantów koszulki typu West ( do zakładania podczas szkoleń)

 

W trakcie przygotowań:

 1. Wpis na stronie PZKite dedykowany dla każdej szkoły.
 2. Konkurs w rankingu szkół – Nagrody ASTORIN

 

 1. Niezbędne wymagane dokumenty i uprawnienia:

1. Szkolna licencja PZKite – opłacona składka roczna w wysokości 250 ,- pln* Instruktorzy z licencją PZK stopień pierwszy, minimum jeden instruktor w szkole jedno-osobowej. ( pozostali instruktorzy minimum 1/3 kadry muszą posiadać unifikację PZKite lub licencje instruktora PZKite1)
2. Sternik motorówki z licencją PZ- Motorowodnego ( min. jedna osoba odpowiedzialna za motorówkę)
3. Zgoda lokalnych władz na prowadzenie działalności (w odniesieniu do lokalnych przepisów)
4. Ubezpieczenie – szkolny pakiet przygotowanego przez PZK, lub inne ubezpieczenie OC i NNW)

*Szkoły otrzymują licencję na warunkach preferencyjnych. Należy jak najszybciej zgłosić  komisji szkolenia spełnienie wymaganych warunków. Do 15 września każdego rozpoczętego sezonu. Na wniosek szkoły lub w przypadku braku wolnych terminów kursów instruktorskich komisja może przedłużyć okres doszkolenia kadry, lub wyznaczyć terminy dodatkowe.

 

 1. Wyposażenie szkoły
  1. Motorówka, ponton z silnikiem lub skuter z trapem ratunkowym ( trap do skutera obowiązkowy)
  2. Urządzenia komunikacyjne między motorówka i bazą szkoły ( telefon lub walkie-talkie, UKF-ka,)
  3. Kamizelki asekuracyjne z atestem.
  4. Kaski.
  5. Zestaw pierwszej pomocy.
  6. Numery telefonów alarmowych umieszczone w widocznym miejscu.
  7. Sygnalizator dźwiękowy “Trąba sygnałowa”
  8. Lornetka
  9. Gwizdek
  10. Sprzęt szkoleniowy posiadający sprawne systemy bezpieczeństwa,

 

 1. Obowiązkowe wyposażenie łodzi asekuracyjnej:
  1. Lornetka
  2. Nóż
  3. Zestaw narzędzi (młotek, kombinerki, śrubokręty, klucz uniwersalny typu żabka)
  4. Telefon
  5. Kotwica z boją
  6. Linki holownicze 10m
  7. Flary
  8. Woda pitna
  9. Apteczka
  10. Kanister z paliwem
  11. Latarka
  12. Ilość kapoków – Dopuszczalna rejestrowa ilość osób + 1

 

 1. Wewnętrzne procedury dla instruktorów i szkółek
  Przedstawiamy zalecane procedury dotyczące prawidłowego postępowania instruktorów i właścicieli szkółek jak np. limit wiatrowy,  pierwsza pomoc, warunki meteorologiczne, wypożyczalnia.
  1. Kiedy wypożyczamy sprzęt – zasady:

1.1 Osoba chcąca wypożyczyć sprzęt powinna legitymować się umiejętnościami poziomu 3 PZKite, lub okazać aktualną kartę kiteboardera.
1.2 Obowiązek zweryfikowania umiejętności ( Pamiętamy o zasadzie ograniczonego zaufania względem osób początkujących)
1.3 W przypadku braku ww. uprawnień należy przeprowadzić doszkolenie tej osoby w ramach kursu uzupełniającego.
2. Kaski obowiązkowe
3. Kamizelki asekuracyjne obowiązkowe
4. Wyciąganie z wody kitesurfera (podpływanie motorówką zwijanie sprzętu) wg manuala.
5. Postępowanie w przypadku splątania się linek. – wg manuala.
6. Znajomość prawa drogi. KSPD
7. Pierwsza pomoc. Instruktor musi mieć aktualny kurs PCK. ( ważny dwa lata)
8. W szkole musi znajdować się kompletna apteczka.
9. Akcja ratunkowa na wodzie – postępowanie, komunikacja, sprzęt.- wg procedury
10. Odbyte szkolenie SAR ( raz w roku organizowane przez PZKite i SAR.
11. Każda szkoła musi mieć listę sprzętu wodnego do dyspozycji w przypadku akcji ratunkowych we współpracy z SAR
12. Każda szkoła powinna zgłosić swój nr telefonu interwencyjnego. ( nr tel. będzie ogólnodostępny w bazie szkół na stronie internetowej wyłączne dla zalogowanych)
13. Motorówki muszą mieć wyraźne oznaczenie szkoły.
14. Znajomość podstawowych zasad meteorologii.- wg manuala.
15. Postępowanie w przypadku zagrożeń meteorologicznych.

15.1 W przypadku zmiennej pogody lub prawdopodobieństwa wystąpienia burz, osoba pełniąca dyżur w szkole powinna obserwować sytuacje na wodzie. W razie zagrożenia nagłym szkwałem ( biały szkwał) lub wyładowaniami atmosferycznymi należy użyć ciągłego sygnału dźwiękowego 15 sek. Postępowanie instruktorów – wg manuala.
15.2 W przypadku pojawienia się prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń wyładowań atmosferycznych zajęcia powinny być natychmiast przerwane a kursanci muszą jak najszybciej zejść z wody.

 

 1. Organizacja spotu szkoleniowe przy szkole. Ogólne zasady wg manuala.

1.  Wyznaczenie bezpiecznej strefy startu, lądowania i parkowania latawca.
2. Zakaz pozostawiania sprzętu w strefie bezpiecznego startu i lądowania (w tym desek)
3. Tablica informacyjna o organizacji i ogólnych zasadach panujących na spocie oraz przy szkółkach kitea.- (opis wg manuala.)
4. Sugerowana maksymalna ilość osób i latawców grupie na jednego instruktora

4.1 instruktor poziom 1 – 1 latawiec
4.2 instruktor poziom 2 – 2 latawce
4.3 instruktor poziom 2 – max 4 latawce + pomocnik instruktora

 

 1. Czy szkoła może być mobilna bez stałego miejsca – bazy?.

Może, ale musi spełniać następujące kryteria:

1. Szkolenie powinno odbywać się w bezpiecznej strefie. (def. Manual)
2. Nie może szkolić na terenie innych szkół bazowych bez ich zgody oraz akwenach i plażach wyznaczonych dla tych szkółek.
3. Powinna posiadać zgodę jednostek samorządowych na terenie gminy lub innych instytucji , którym podlega akwen szkoleniowy.( jeżeli taka zgoda jest wymagana przez ww. instytucje)
4. Musi posiadać mobilny sprzęt asekuracyjny, lub zapewnioną asekurację – jeżeli szkolenie odbywa się w strefie akwenu w której może zaistnieć niebezpieczeństwo narażenia zdrowia kursanta. (Motorówka, ponton z silnikiem lub skuter z trapem ratunkowym.)
5. W rozumieniu szkoły mobilnej, samodzielny Instruktor może prowadzić szkolenia jeżeli spełnia warunki punktu 6.

 

Od autorów

 

Na  początku 2013 roku ruszyły prace nad nad stworzeniem programu nauczania podstawowego, programu szkoleń dla instruktorów, kart kiteboardera i programu licencyjnego dla szkół. Program licencji dla szkół został  opracowany w trosce o zrównoważony i bezpieczny rozwój tego sportu w naszym kraju. Pragniemy aby każda szkoła, każdy instruktor, każdy kursant  mieli poczucie fanu oraz bezpieczeństwa zarówno podczas nauki jak i w trakcie uprawiania tego pięknego sportu.  Jest to jeden z pierwszych  w Polsce projektów  adresowany do całego środowiska kiteboardingowego. Zdajemy sobie sprawę że jest jeszcze wiele do zrobienia i udoskonalenia, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Liczymy na wasze wsparcie i zapraszamy wszystkich do współpracy.

 

Życzymy pomyślnych wiatrów

Komisja szkolenia PZKite : Igor Czernik, Paulina Ziółkowska, Dorian Krzystanek, Dariusz Ziomek, Przemysław Wójcik.

POBIERZ PDF