Program szkolenia podstawowego

Ramowy program szkolenia kitesurferów został stworzony w oparciu o wiedzę i doświadczenie instruktorów i założycieli jednych z najstarszych szkółek kitesurfingu w Polsce, oraz o schemat szkolenia światowej organizacji kiteboardingowej – IKO.

Program uwzględnia warunki panujące na polskich spotach, oraz celuje w zwiększenie jakości kursów, bezpieczeństwa i umiejętności przyszłych kitesurferów. Istotną zmianą w stosunku do dotychczasowych standardów międzynarodowych jest zwiększenie ilości godzin szkolenia podstawowego, w tym wprowadzenie 4-tego poziomu dla kiteboardera zaawansowanego.

Punkty programowe Rozszerzenie
Poziom I  
Umiejętność wskazania kierunku wiatru.  
Umiejętność określenia kierunku wiatru względem lądu (onshore, offshore, sideshore).  
Znajomość budowy latawca treningowego.  
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa: Wybór odpowiedniego miejsca do rozłożenia i startowania latawca, wskazanie zagrożeń, umiejętność korzystania z systemów bezpieczeństwa latawca treningowego. Rozumienie zagrożeń wynikających z charakterystyki akwenu i warunków atmosferycznych.
Znajomość międzynarodowych znaków komunikacji. Wyląduj mnie, wystartuj, potrzebuje pomocy
Umiejętność sterowania małym latawcem treningowym: Na krawędzi okna wiatrowego, poruszania się w strefie mocy, skręcanie i odkręcanie linek.
Znajomość okna wiatrowego Krawędź okna wiatrowego, strefa mocy, pozycja latawca –ujęcie godzinowe, świadomość „zakresu rażenia” latawca)
Znajomość budowy latawca i umiejętność przygotowania sprzętu Pompowanie latawca, rozkładanie baru oraz podłączanie linek.
Zapoznanie się z działaniem systemów bezpieczeństwa latawców 4/5 linkowych.
Umiejętność bezpiecznego poruszania się z latawcem oraz poprawnego zabezpieczenia go na plaży.  
Umiejętność złożenia latawca oraz zwijania baru.
Umiejętność asystowania przy startowaniu i lądowaniu latawca.
Umiejętność przepinania latawca pomiędzy dwoma użytkownikami. (W wodzie, w powietrzu, na brzegu)
Umiejętność sterowania latawcem na krawędzi okna wiatrowego (w zakresie godzin 3 – 9).
Umiejętność przemieszczania się z latawcem będącym w powietrzu.
Umiejętność odpuszczenia baru.
Umiejętność puszczenia baru w przypadku zagrożenia
Umiejętność użycia systemów bezpieczeństwa.
Umiejętność restartu latawca  z wody.
Umiejętność sterowania w strefie mocy.
Umiejętność odkręcenia linek latawca.
Umiejętność sterowania latawca jedną ręką.
Umiejętność posługiwania się “trymerem depowera”.
Umiejętność wylądowania latawca z pomocą asystenta.
Podstawy prawa drogi w oparciu o KSPD Zasada prawego i lewego halsu, zasada opuszczania i podnoszenia latawca do zenitu przy mijaniu się kitesurferów. Zachowanie bezpiecznej odległości.
Umiejętność pływania body dragami. – latawiec w jednej pozycji- ósemki przez zenit- praca latawcem między godzinami po jednej stronie- okna wiatrowego- utrzymując wysokość- nabierając wysokość
Poziom II  
Umiejętność wystartowania latawca z pomocą asystenta Dobór odpowiedniego kąta do wiatru.
Umiejętność pływania body dragami z deską. – utrzymując wysokość (z deską)- nabierając wysokość (z deską)
Umiejętność odzyskiwania deski. Procedury ( opcja na głebokiej wodzie)
Znajomość teorii startu z deską (pozycja ciała przed startem, praca latawcem).
Podstawe zasady prawa drogiw oparciu o KSPD Przypomnienie podstawowych zasad prawa drogi – zasada ograniczonego zaufania.
Umiejętność zakładania deski i utrzymania pozycji startowej
Umiejętność startu i przepłynięcia krótkiego dystansu.
Umiejętność kontrolowanego zatrzymania się.
Umiejętność pływania w obu kierunkach bez utrzymywania wysokości.
Umiejętność samodzielnego wylądowania latawca przy użyciu systemu bezpieczeństwa.
Umiejętność awaryjnego zwinięcia linek i latawca na wodzie. Płytka i głęboka woda
Poziom III  *Uprawnia do ubiegania się o kartę Kiteboardera Amatora
Umiejętność utrzymywania wysokości.
Umiejętność utrzymywania prawidłowej pozycji ciała podczas pływania.
Umiejętność ostrego pływania na wiatr.
Umiejętność nabierania wysokości.
Umiejętność odpadania
Umiejętność wykonywania zwrotów.
Umiejętność doboru sprzętu do panujących warunków i własnych umiejętności. Kursant przedstawia własną propozycje doboru sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, instruktor zatwierdza.
Umiejętność wyboru miejsca do startu i pływania. Kursant ocenia spot, warunki na wodzie i na lądzie, wskazuje możliwe zagrożenia, oraz dogodne miejsce do startu, pływania, i lądowania latawca.
Umiejętność zachowania się na głębokiej wodzie Restartowanie latawca, „self rescue”, pozyskanie deski na głębokiej wodzie;
Umiejętność reagowania w awaryjnych sytuacjach. Splątanie się latawcami – procedura + trening na wodzie.
Elementy uzupełniające (w dowolnym czasie)
Znajomość podstawowych typów latawców i ich cech.
Zagrożenia na spocie Rafy, pływy, sieci, prądy, zwierzęta, inni użytkownicy akwenów.
Znajomość możliwych organizacji ruchu na wodzie: Strefy (na wodzie, lądowania/startowania, zakazy, nakazy, obostrzenia).
Poziom IV Poziom zaawansowany
Umiejętność wykonania i wylądowania prostego skoku
Umiejętność pływania w warunkach granicznych.
Umiejętność jazdy w pozycji switch.
Umiejętność samodzielnegostartu latawca z brzegu
Umiejętność pływania po zafalowanym akwenie
Podstawowe umiejętności związane z serwisowaniem sprzętu.