Członkostwo

Karta Członkowska:

Każda osoba (małoletnia za zgodą rodziców) może zostać Członkiem Wspierającym
PZKite oraz może otrzymać Kartę Kitebordera po spełnieniu następujących wymogów;

Członek Wspierający PZKite powinien:

  1. Otrzymać zaproszenie licencjonowanego instruktora PZKite,
  2. Zapoznać się i zaakceptować statut PZKite,
  3. Wypełnić wniosek na członka wspierającego PZKite znajdujący się na stronie www.pzkite.pl,
  4. Dokonać opłaty członkowskiej w wysokości 60 zł/rok na konto PZKite,

Korzyści wynikające z otrzymania Karty Członkowskiej:

  1. Uczestniczenie w życiu PZKite.
  2. 70% zniżki w PZU na ubezpieczenie NW podczas uprawiania sportu, zgodnie z Warunkami Ogólnymi PZU dla tego rodzaju ubezpieczeń zamieszczonymi na www.pzkite.pl
  3. 60% zniżki w PZU na ubezpieczenie NNW, czyli tak zwanych kosztów leczenia dla osoby uprawniającej sport, zgodnie z Warunkami Ogólnymi PZU dla tego rodzaju ubezpieczeń

 Cena Karta Członkowskiej:  60,-PLN/rok

Dołącz do nas