Kursy unifikacyjne dla instruktorów

Założenia:
Kurs unifikacyjny został opracowany dla instruktorów posiadających licencje:
IKO, VDWS, POIK

Celem unifikacji jest uzupełnienie i dostosowanie przez instruktora, posiadanej wiedzy i umiejętności. Poznanie nowego zakresu programowego i dydaktycznego, oraz wymagań w odniesieniu do bezpiecznego organizowania pracy w szkółce i podczas szkoleń.

Instruktorzy chcący uzyskać licencję PZKite mogą to uczynić na warunkach preferencyjnych, rejestrując się na najbliższy termin kursu unifikacyjnego.

Można również złożyć wniosek aplikacyjny celem przyjęcia w poczet kandydatów na instruktorów PZKite oraz zarezerwowania najbliższego terminu kursu unifikacyjnego.
Instruktor który na preferencyjnych warunkach zostaje przyjęty w poczet członków PZKite do momentu ukończenia kursu nie może się tytułować instruktorem PZKite.

Egzamin wraz z kursem dla tych osób oparty jest o stawki preferencyjne i wynosi:
450Pln/osobę.

Po dokonaniu opłaty instruktor otrzymuje:

  • pakiet mat dydaktycznych. (Podręcznik instruktora kiteboardingu – KITEBOOK )
  • zniżkę 50% i 60% na pakiety ubezpieczeniowe.
  • Kartę kiteboardera.

Kryteria
1. Instruktor składa wniosek o przyjęcie w poczet członków PZKite, bądź dokonuje opłaty członkowskiej.
2. Instruktor ubiegający się o unifikacje na warunkach preferencyjnych musi posiadać aktywną licencję wydaną przez ww. organizacje.
3. Unifikacje przyznane na warunkach preferencyjnych respektujemy na podstawie Licencji IKO, VDWS, POIK wydanych do 30 Czerwca.
4. W przypadku złożenia egzaminu negatywnie, kandydat może do niego przystąpić ponownie, opłata za egzamin wynosi 200,-Pln

Kurs i egzamin
1. Kurs trwa 3 dni + 1 dzień rezerwowy
2. 6 do 12 osób
3. Po zaliczonym kursie instruktor otrzymuje poziom 1 PZKite
4. Instruktorzy z poziomami wyżej niż 2 IKO otrzymują stopień 1 PZKite.
5. Egzamin obejmuje cześć praktyczną i teoretyczną.

Uprawnienia po kursie:
1. Prowadzenia zajęć na 1 latawcu w grupie
2. Wystawianie kart kiteboardera
3. Szkolenie pomocników instruktora